Eldfornir garðar finnast víða í Þingeyjarsýslum og eru flestir hlaðnir úr torfi. Þessi garður í Aðaldal er úr hraungrýti og er augljóslega í eldri kantinum. Rannsóknastöðin vinnur að kortlagningu forngarða á svæðinu í samvinnu við hóp fornleifafræðinga.
Ancient walls made of turf are commonly found in the Thingeyjarsýsla district but this one is made of lava rocks and is clearly very old. The research station is mapping the old walls in the region in collaboration with a group of archaeologists.