Nokkur umræða hefur verið í rannsóknastöðinni að undanförnu um hugsanleg áhrif jarðhitavirkjana hér við bakka Mývatns. Engum blandast hugur um að allt frárennsli á yfirborði eigi greiða leið í vatnið og muni koma fljótt fram í uppsprettum eins og þeirri sem sést á myndinni hér til vinstri. Uppsprettuvatnið er meginæð hins heimsþekkta lífríkis Mývatns. Með því berast nauðsynleg steinefni á borð við fosfat og kísil. Kísillinn berst með náttúrulegu jarðhitavatni og er afar mikilvægt að röskun verði ekki á því. Þegar Bjarnarflagsvirkjun var til umfjöllunar, fyrir tólf árum síðan, var talið að dæla mætti borholuvatni aftur ofan í jörðina svo að það myndi aldrei koma nálægt grunnvatnsrennsli til Mývatns. Þar að auki væri þynning vatnsins það mikil að þess myndi aldrei gæta að ráði.  Nú hefur aflast þekking og reynsla af förgun afffallsvatns í öðrum virkjunum og er ljóst að hún gengur ekki sem skyldi. Þá er einnig þess að geta að niðurstöðum tveggja rannsókna á rennsli vatns frá Bjarnarflagi ber ekki saman og er þörf frekari rannsókna á því. Loks ber að nefna að þekkingu okkar á Mývatni og vistkerfi þess hefur fleygt fram á þessum tólf árum og menn þekkja nú betur sögu þess og gangverk, m.a. hversu viðkvæmt lífríkið er fyrir litlum breytingum á undirstöðuþáttum er snerta næringarflæði í vatninu.
There has been some discussion here at the Myvatn Research Station in the last few days about the possible impact of the planned geothermal power plant in Bjarnarflag, only a short distance from Lake Myvatn and in the middle of the natural groundwater channels feeding the lake with mineral rich water. Most of the water in the lake originates in such groundwater channels and emerges in artesian springs at the lake shore (photo).  When the impact of the power plant was assessed some 12 years ago, the plan was to pump the discharge water back deep into the ground, below the water flow to Myvatn. The water would also be thinned so much that it would not cause trouble if it did reach the lake. Since then much experience has been obtained with the discharge water in other power plants and there is a consensus that it does not work as it should. The groundwater flow is also not as well known as it should be, with two conflicting research reports. Our knowledge of the Lake Myvatn ecosystem has also improved greatly in those twelve years and we now know how vulnerable the lake is to small changes in its nutrient dynamics.